From:                              Thorsten Holst [kaulst@webspeed.dk]

Sent:                               2. april 2019 22:16

To:                                   kaulst@webspeed.dk

Subject:                          Fwd: Tøvelde og naturbaserne.

Attachments:                 IMG_1126.JPG; IMG_1128.JPG

 

 -------- Videresendt meddelelse --------

Subject:

Tøvelde og naturbaserne.

Date:

Mon, 1 Apr 2019 08:13:46 +0200

From:

Thorsten Holst <kaulst@webspeed.dk>

To:

Leif.s.iversen@gmail.com

CC:

jsta@vordingborg.dk

 


Til Stege og Omegns Lokalråd, Vordingborg Kommune,

På borgermøde afholdt d. 22. marts i Tøvelde var der blandt de fremmødte
deltagere en overvejende positiv stemning overfor at løfte området for
ende af Kildestræde mod Noret i forbindelse med SOL's naturbaseprojekt.
Der var også en vis skepsis overfor realiseringen af projektet og mulige
fremtidige konsekvenser i form af støjende motoriseret trafik på Noret.
En afstemning mellem de fremmødte deltagere klargjorde, at flertallet
forkastede sheltere i området, mens der var flertalstilslutning til et
bord-bænke-sæt, toilet og en bådebro. Der var også et udtalt ønske om at
bevare vejen fra Kildestræde 4 (sidste beboelse inden Noret) ned til
Noret som en gangsti uden adgang for køretøjer. Muligheden for at gøre den gamle vandbrønd funktionsdygtig igen med en ny håndpumpe vil også fremført, dog nok ikke med mulighed for drikkevand af godkendt kvalitet. 

Diskussionen afslørede
også, at der er nogle uklarheder omkring, hvordan SOL havde tænkt sig at
realisere projektet i praksis. Specielt blev der spurgt til:

1) Hvordan har SOL/Vordingborg Kommune tænkt sig at bortskaffe affaldet
fra området ? Renovationsarbejdere har velbegrundede og klare regler om
deres arbejdsforhold. Vi er bekymrede for, at kravene til arbejdsforhold
vil aflede et følgekrav om ”ordentlige tilkørselsforhold” til området.
Ikke at vi har noget imod ordentlige tilkørselsforhold, vi ønsker bare
ikke, at vejen bliver omlagt til andet end en sti.


2) Kysten mod Noret, hvor en bådebro evt. kan anlægges, er fyldt med en
del store betonbrokker, også et stykke ud i vandet (se vedhæftede
billeder). Det vil være påkrævet at fjerne disse brokker eller dække
området med en betragtelig mængde jord. Hvis ikke dette gøres, vil
kysten være svær at anlægge en bådebro ved, og sejlads tæt ved broen er
besværliggjort. Desuden vil området ikke være særligt rekreativt at
besøge grundet det uskønne islæt af betonbrokker. Hvordan har
SOL/Vordingborg Kommune tænkt sig at gribe denne opgave an i praksis ?

Når vi har fået klarhed over disse spørgsmål, så vil vi vurdere den
bedste vej frem.

Med venlig hilsen,

Thorsten Holst, på vegne af de fremmødte beboere i Tøvelde.

Søndersognsvej 77

Tøvelde