Nyheder og aktiviteter - Ordinær Generalforsamling for Beboerforeningen De Søndre Byer

Mandag d. 1. september 2014

Der indkaldes til generalforsamling

torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00

hos Staysail Søndersognsvej 96, Svensmarke med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært til kaffe og kage og ejerne af

Staysail vil fortælle om deres engagement og aktiviteter.