Nyheder og aktiviteter - Projekt: Naturbaser omkring Stege Nor.

Mandag d. 11. marts 2019

Ligesom beboerforeningen støttede projekter som Camønoen, Dark Sky og Biosfære Møn

og Nyord har bestyrelsen også besluttet at støtte op omkring Stege og Omegns lokalråd`s
projekt om etablering af Naturbase omkring Stege Nor.

Se vedhæftede pressemeddelse (doc - 156 kb).


Det gør vi dels fordi projektet peger på 3 områder i De Søndre Byer hvor der kan påtænkes
at oprette en Naturbase. Det drejer sig om Mathildevej i Bissinge, Kildestræde i Tøvelde
og ved naturstien i Svensmarke.
Og dels fordi vi syntes projektet lever op til beboerforeningens målsætning om: at sikre en
bæredygtig udvikling for mennesker, natur, infrastruktur og erhverv.


Vi har selvfølgelig nogle krav til gennemførelse af projektet.
1. Der skal være offentlige adgangsveje (veje,stier) til den påtænkte naturbase.
2. Naturbasen skal ligge på en offentlig ejet grund.
3. Al lovgivning skal være undersøgt og være godkendt til naturbase.
4. De lokale beboere skal inddrages og have indflydelse på udformning af naturbase i
deres område, for at sikre et lokalt medejerskab til projektet.

De 3 første punkter undersøges og ansøges af Stege og Omegns lokalråd`s projektgruppe i
samarbejde med Vordingborg kommune.

Punkt 4 sikres gennem dialogmøder mellem projektgruppen og de lokale beboere gennem
separate møder med beboerne i de enkelte landsbyer, hvor den påtænkte Naturbase er
tænkt placeret.


De første 3 dialogmøder i De Søndre Byer har været afholdt. I Tøvelde og Svensmarke har
man valgt at fortsætte processen med interne møder i de to landsbyer. Den påtænkte
base ved Mathildevej i Bissinge lever ikke op til kravet om offentlig tilgængelighed, og
bestyrelsen har derfor opfordret projektgruppen at trække Mathildevej i Bissinge ud af
projektet. Se vedlagte referater: 

Referat projektmøde Tøvelde 080219 (docx - 13 kb)

Referat projektmøde Svensmarke 150219 (docx - 15 kb)

Referat projektmøde Bissinge 220219 (docx - 17 kb)


Da projektet stadigvæk er i en implimenteringsfase (med undersøgelse og dialogmøder)
og stadigvæk lever op til de krav bestyrelsen stiller, har vi valgt fortsat at støtte projektet.
Men når de to interne landsbymøder er færdigafviklet sidst i marts 2019, vil bestyrelsen
selvfølgelig evaluere både processen og de kommentarer der er fremkommet undervejs
og på møderne, og derefter tage stilling til det videre forløb.

--------------

 

D. 1. marts blev der holdt beboermøde om naturbaserne i Svensmarke.

Læs her dagsordenen (jpg - 355 kb) samt beslutningsreferat (pdf - 586 kb).

D. 22. marts blev der holdt beboermøde om naturbasen i Tøvelde:

Læs her referat af beboermødet 220319 (htm - 55 kb)