Nyheder og aktiviteter - Status på Projekt: Naturbaser omkring Stege Nor

Mandag d. 15. april 2019

Status vedrørende Stege og Omegns lokalråds ønske om at etablere naturbaser omkring Stege Nor i Svensmarke, Tøvelde og Bissinge.


Nu er Stege og Omegns lokalråds invitation til dialogmøder for de enkelte landsbyer overstået og referaterne herfra kan ses på beboerforningens hjemmeside www.desøndrebyer.dk og på lokarådets hjemmeside.
Bestyrelsen har evalueret møderne ud fra referaterne og har taget bemærkningerne fra de enkelte landsbymøder til efterretning. Derfor vil vi orientere og anbefale Stege og Omegns lokalråd om at følge op på beboernes ønsker:


Svensmarke.
Beboerne i Svensmarke by valgte ved afstemning at sige nej tak til en naturbase ved kilden i Svensmarke. Derfor vil vi anbefale Stege og Omegns Lokalråd at de i første omgang trække en eventuel naturbase i Svensmarke ud af projektet.


NB. I første omgang fordi vi er blevet gjort opmærksom på, at ikke alle beboere i Svensmarke-området har fået en invitation til mødet, og at vi på et senere tidspunkt vil få en henvendelse herom.


Tøvelde
Beboerne i Tøvelde har en overvejende positiv stemning til at sige ja tak til en naturbase for ende af Kildestræde i Tøvelde. Derfor vil vi vi anbefale Stege og Omegns lokalråd at gå i direkte dialog med beboerne i Tøvelde om det videre forløb.


Bissinge
Bestyrelsen må konstaterer at pladsen for enden af Mathildevej i Bissinge ikke kunne leve op til vores krav om offentlighed. Derfor vil vi anbefale Stege og Omegns lokalråd om at trække den påtænkte naturbase ud af projektet.

Generelt
Selvom om resultatet om en påtænkt natubase i de tre landsbyer er faldet forskelligt ud, må vi dog påpege at adgangsvejene til de tre områder stadigvæk er offentlig tilgængelig for gående, der vil ned til Stege Nor for at nyde naturen, udsigten og stilheden.

 

Bestyrelsen har besluttet at beboerforeningen stadigvæk støtter projektet, men at vi ikke yderligere involverer os i det fremtidige arbejde med at få etableret naturbaser omkring Stege Nor.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen