Nyheder og aktiviteter - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lørdag d. 31. august 2019

Indkaldelse til generalforsamling i beboerforeningen; De Søndre Byer.

 

Generalforsamlingen afholdes Torsdag den 26.september 2019 kl 19.00 i Tøvelde forsamlingshus, Søndersognsvej 52, Tøvelde.

 

Dagsorden i følge vedtægterne.

 

1. Valg af dirigent og referent.

 

2. Formandens beretning

 

3. Regnskab.

 

4. Indkomne forslag

    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes

    skriftligt/på mail  til formanden, senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

5 Valg.

   På valg er: Formanden Mogens Bengtsson - ønsker ikke genvalg*

                      Bestyrelsesmedlem Jan Holm - modtager genvalg

                      Bestyrelsesmedlem Ejvind Jørgensen - modtager genvalg

 

6, Eventuelt.

 

*På bestyrelsesmødet den 29 august 2019 meddelte formanden Mogens Bengtsson at han

  ikke ønskede genvalg og ingen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønskede at at opstille

  til formand.

 Da formanden i følge vedtægterne vælges direkte af generalforsamlingen efterlyser bestyrelsen forslag til kandidater. Forslag sendes til formanden eller man kan melde sin kandidatur på selve

 

På bestyrelsen vegne

 

Mogens Bengtsson (Formand)

Holtegårdsvej 13, Bissinge

4780 Stege

Mail. karetmagerhuset@dlgmail.dk