Nyheder og aktiviteter - Nyhedsbrev # 2

Torsdag d. 25. februar 2021

Kære medlemmer, 

Mogens Bengtsson har været opmærksom på, at Vordingborg Kommune har nyt vedrørende spildevandsrensning i vores område, specielt ejendommene  omkring Stege Nor. Mogens har været så venlig at forfatte en informationsskrivelse til medlemmerne, som kan læses her under punktet "Orientering om spildevand".

Tak for det, Mogens.

I første omgang har Mogens og jeg aftalt, at I kan rette evt. spørgsmål og andet input til Mogens selv (karetmagerhuset@dlgmail.dk, tlf. 52 37 24 30).

Her er et link til hele kommunes spildevandsplan: https://dagsordner.vordingborg.dk/vis/pdf/bilag/cfeaf560-50c6-4266-9ee3-866f9070d444?redirectDirectlyToPdf=false. Side 67 vedrører Bissinge, Lille Bissinge, Tøvelde og Svensmarke, mens side 79 kan være relevant for Oddermose Strand.

Beboerforeningens bestyrelse er selvfølgelig i tæt dialog med Mogens, og vi vender tilbage med, hvordan vi griber sagen om. 

 

På bestyrelsens vegne Thorsten Holst – formandÈ