Nyheder og aktiviteter - Ordinær generalforsamling 2015

Tirsdag d. 8. september 2015

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 29.september 2015 kl. 19.00 i Tøvelde forsamlingshus, Søndersognsvej 52, Tøvelde.

Dagsorden i følge vedtægterne ( Se dem her ).

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.