Orientering om spildevand - April 2021: Landsbyforums høringssvar til ny spildevandsplan

Fredag d. 9. april 2021

                                                                                                         Bissinge 7. april 2021

 

Kære medlemmer.

 

Til orintering vedlægger jeg en indsigelse til Vordingborg kommunes oplæg til en ny spildevandsplan 2021-2032 som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Landsbyforum. På vegne af Stege og Omegns lokalråd er jeg medlem af arbejdsgruppen som blev nedsat for 4 år siden.

Landsbyforum er et forum for dialog mellem de 16 lokalråd som var iværksat af Vordingborg Kommunen som en del af kommunens nærdemokrati politik i forbindelse med at Vordingborg, Præstø, Langebæk og Møn kommuner blev lagt sammen i 2006.

 

Arbejdsgruppens opgave er at sikre at eventuelle krav eller påbud om spildevandsrensning i det åbne land byggede på et veldokumenteret grundlag med udgangspunkt i konkrete og aktuelle undersøgelser,  målinger og analyser af vandkvaliteten i de berørte vandområde samt  dokumentation af effekten ved det krævede indgreb.

 

Selvom kommunen har nedlagt lokalrådene har arbejdsgruppen fortsat, og jeg vedlægger Landsbyforums indsigelse, fordi den peger på nogle generelle problemstillinger i forbindelse med spildevandsrensning i det åbne land, og dels inddrager den nogle spørgsmål som vedrører vores område. Endelig peger den på nogle alternative og konkrete forslag om fremtidssikrede løsninger som arbejdsgruppen løbende har præsenteret og været i dialog med kommune/administrationen om - desværre uden den store lydhørighed og forståelse.

 

Landsbyforums indsigelse kan ses som et supplement til beboerforeningen:

De Søndre Byers egen indsigelse.

 

Mogens Bengtsson

 

Download: Landsbyforums høringssvar (pdf - 304 kb)