Orientering om spildevand - November 2021: "Der er spørgsmål der må rejses"

Mandag d. 29. november 2021

                                                                                               Bissinge 8.november 2021

Der er spørgsmål der må rejses.


Kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune har vedtaget en ny spildevandsplan 2021-
2032 med stemmerne 19 mod 10 som vil koste omkring 1 milliard kr.. En udgift som skal
betales af alle familier/borgere der betaler spildevandsafgift. I oplægget til planen står der
nemlig, at det vil være udgiftsneutral for kommunen, men til gengæld skal spildevands-
afgiften stige med op til 8 kr. på km3.


Jeg er bekendt med at spildevandsplanen blev vedtaget uden den store debat - og det
undrer mig. Specielt undre det mig, at jeg har fået oplyst at kommunen ikke har det
baggrundsmateriale og beregninger m.m. , da jeg bad om at få det udleveret. Det må dog
være disse materialer og beregninger som ligger til grund for spildevandsplanens indgreb,
økonomi og effekt.


Jeg går ud fra, at det så ikke har indgået i den politiske debat selv om kommunen er
forpligtiget til gennem proportionalitetsprincippet at sikre, at der skal være et rimeligt
forhold mellem et indgreb, de økonomiske konsekvenser og indgrebets effekt i forholdet
til opnåelse af målsætningen med indgrebet.


Hvis det er rigtigt, må jeg konstatere at kommunalbestyrelsen har tilsidesat redelighed,
fornuft og retssikkerhed i den politiske debat og beslutning sproces, i forbindelse med
vedtagelsen af spildevandsplanen. Måske blot fordi man kan flytte alle omkostningerne
over på forbrugerne? En hård konstatering - måske. Men jeg kan også spørge den enkelte
kommunalpolitiker:


Kendte du til det baggrundsmateriale og de økonomiske konsekvenser der lå til grund for
vedtagelsen af spildevandsplanen? Indgik de økonomiske beregninger og konsekvenser i
beslutningsprocessen? Blev der fremlagt dokumentation for, at kommunen med planen vil
opnå sin målsætning om renere vandkvalitet i vandløb, Nor, Fjord og Bugt samt sikring af
rent drikkevand og klimasikring.


Hvis der er noget jeg har misforstået, vil jeg gerne på forhånd sige undskyld.


Mogens Bengtsson
Holtegårdsvej 13, Bissinge
4780 Stege