Orientering om spildevand - December 2021: "Der er spørgsmål der må rejses 2"

Fredag d. 17. december 2021

Der er spørgsmål der må rejses 2

 

I sidste uges ugeblad stillede jeg en række spørgsmål til kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune vedrørende behandling og beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af kommunens samlede spildevandsplan 2021-2032. Tillad mig nu, at stille et par spørgsmål mere, denne gang til et mere konkret afsnit i planen.


Stege Nor er af Miljøstyrelsen blevet betegnet som -i dårlig økologisk tilstand - der skyldes udledning fra Landbruget, kommunale arealer og husspildevand fra de fritliggende ejendomme i det åbne land. Derfor er der stillet krav om rensning af spildevand der har udløb til Noret. Det har fået kommunalbestyrelsen til at vedtage at omkring 140 ejendomme som i dag udleder husspildevand gennem markdræn til Noret skal kloakeres.

 

En beslutning som i følge mine oplysninger vil koste et sted mellem 45/50 millioner kr., og som ud over den enkelte ejendoms tilslutningsafgift på omkring 40.000 kr. skal finansieres gennem en general forhøjelse af spildevandsafgiften for alle forbrugere i kommunen.

 

Når jeg samtidig har orienteret kommunalbestyrelsen om, at husspildevand i følge Miljøstyrelsens egne beregninger kun bidrager med 3% til den økologiske dårlige tilstand, medens de 2 andre faktorer - landbruget og kommunen - bidrager med tilsammen 96%, virker vedtagelsen om kun at kloakere for husspildevand som det rene galamatias.

 

Derfor vil jeg godt spørge:
Er der fremlagt dokumentation, beregninger og analyser på, at der er et rimeligt forhold mellem vedtagelsen om kloakering, de økonomiske konsekvenser og effekten i forhold til målsætningen om at opnå en god økologisk tilstand af vandkvaliteten i Stege Nor.
Hvis der er, vil jeg godt have dem fremlagt.
Hvis der ikke er, må jeg konkludere, at vedtagelsen om kloakering af de 140 ejendomme er truffet på et udokumenteret grundlag, og vil derfor på det kraftigste anbefale at vedtagelsen trækkes tilbage. At der udarbejdes en ny og mere visionær spildevandsplan som bygger på grønne løsninger (i stedet for sorte rør) og med inddragelse af de berørte aktører - landbruget, kommunen og beboerne.

 

Med venlig hilsen
Mogens Bengtsson
Holtegårdsvej 13, Bissinge
4780 Stege