Orientering om spildevand - November 2022: Arbejdsgruppe nedsat ang. alternativ spildevandsløsning

Tirsdag d. 29. november 2022

Lille Bissinge d. 13.11.2022

 

 

Arbejdsgruppen bestående af Till Junkel, Hans Jørgen FønsJørgensen, Tina Jørgensen, Jan Holm og Thomas Nielsen, som blev nedsat i forbindelse med generalforsamlingen, er nu færdige med informationsfolderen og går nu i gang med at besøge områdets beboere for at få de 78 underskrifter, der er nødvendige af sætte den kommunale
kloakering på stand-bye.

 

Vi vil komme forbi henover de næste 3-4 uger. Hvis du ikke er hjemme, får du en folder i
postkassen. Og vi kommer igen senere. Det vi også hvis du lige vil have tid til at overveje.

 

Giver området opbakning til den alternative løsning, så vil vi få foranstaltet en
forundersøgelse, som skal give et præcist billede af, hvad der alternative løsning kommer til at koste. Vi vil samtidigt igangsætte processen om etablering af spildevands laug, som skal være den formelle organisation bag den anden løsning.


Økonomien er jo det helt store spørgsmål. Det handler om at tage ”ejerskab” for vores
spildevandsløsning. Ved at vælge forsyningens kloakeringsløsning bliver man ”lejer” af
spildevandsrensning.


Som ejer har man alt andet lige større indflydelse på økonomien. Modsat som ”lejer” kender
man kun prisen her og nu. Du har ingen indflydelse på, hvad du måtte blive påført af udgifter i fremtiden. Vordingborg Forsyning har jo været så venlige, at lade alle kommunens husstande, som er tilsluttet fælles kloakering, ”dække” for udgiften på 50 mio kr. Den model vil de angiveligvis også vælge, når de om føje år skal kloakere de næste husstande i det åbne land.
Tilslutningsafgiften er steget 10,1 pct, siden vi startede projektet. Administrationsudgifterne
er steget 300 pct.


Med en lokal naturbaseret løsning betaler vi ganske vist selv for hele anlægget. Der kommer
til gengæld ikke flere udgifter end dem, forundersøgelsen peger på. Vi har sagt 100.000 kr per husstand. Det er et aldeles forsigtigt gæt.


Et andet væsentligt punkt er tilslutningen fra dit hus og til den fælles spildevandsløsning. Om det er til kommunal kloakledning eller til ledningen, der fører til det fælles pileanlæg er i princippet ligegyldigt.
….Og dog. Pilerensningen tager gerne mod regnvand. Så der er ikke krav om seperering.
Naturligvis hvis du allerede har separeret tagrendeafløb, er det ikke en udgift, du skal tage
med i betragtningen.


Med ”vores” løsning har du større indflydelse på, hvordan fællesledningerne kommer til at
løbe. Vi hævder, at det er noget sværere at få Vordingborg Syning til at ”slå” et ekstra slag. Der bliver nogle i området, for hvem den kommunale løsning bliver meget dyr. Som tommelfingel er det fra huset og ud til vejen.


Med et fælles spildevandslaug, har vi mulighed for at inkorporere dele af ledningsføringen på egen grund i det samlede udbud, hvis vi ønsker det. Det giver mulighed for at finde en entreprenør, som rent faktisk har materiellet til at kunne udføre arbejde. I den kommunale løsning er det op til hver enkelt at trække ledningen. Der er ingen organisation til at kunne koordinere dette.

 

Under denne tekst, kan du downloade:


1. Folderen (pdf - 629 kb)


2.  Underskriftlister (xlsx - 24 kb), så du kan se, om du er omfattet af spildevandshåndteringen.

 

3.  Artikel (jpeg - 600 kb) i Sjællandske Tidende 12. Nov. 2022

 

4.  Artikel (jpeg - 617 kb) i Ugebladet for Møn 5. Okt 2022

 

5.  Idékatalog (docx - 5,5 MB)