Orientering om spildevand - Marts 2023: Indkaldelse til stiftede generalforsamling i

Fredag d. 24. marts 2023

Stiftende generalforsamling i foreningen

Naturbaserede spildevandsløsninger ved Stege Nor

 

Fredag d. 21. April 2023
Kl 19:00

 

i Tøvelde Forsamlingshus, Søndersognsvej 52

 

Dagsorden:

 

*Valg af dirigent, referent og stemmetællere. .

*Behandling af forslag til vedtægter for foreningen.

*Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

*Valg af revisor og revisorsuppleant.

*Forslag til prospekt for pilerens

*Eventuelt.


Materiale kan rekvireres ved mail til: pilerens.moen@gmail.com

 

-----

 

Hermed forslag til vedtægter.

De er inspireret fra Sprove – tilsat det, som vi nu mener er relevant for os. Vi har blandt andet indskrevet helhedsplanen i vedtægterne som en målsætning. Den er lavet lidt kryptisk for at give rum for at eksempelvis Tåstrup kan bruge foreningen, hvis de måtte blive pålagt kloakering. Vi lavede et forslag til Bissinge Bakker Fælled. Det kunne vi teoretisk også medtænke i den sammenhæng. Det er vigtigt ikke starte med at begrænse os. Samtidigt skal vi selvfølgelig opfylde det formelle til ejerskab for pileanlæggene.

 

Download: Forslag til vedtægter (docx - 109 kb)